SZiT

SZiT – Szkoła Ins Talacji
Shit – School of Installation
exhibition / wystawa
10-12th May 2019 / 10-12 maja 2019
openning 7:30PM / 19:30

Umberto Boccioni / Piotr Bruch / Julia Czarnecka / Wojciech Dada / Kinga Dalska / Jagoda Dukiewicz / Natalia Galasińska / Ewelina Herman / Natalia Janus-Malewska / Natalia Kochaniuk / Kasia Komsa / Robert Konopski / Patrycja Kopeć / Patrycja Kowalczuk / Justyna Kramarz / Artur Malewski / Karolina Michalewicz / Łukasz Musielak / Anna Orlikowska / Piotr Pauk / Marcin Papis / Ul Pazniak / Arek Piętak / Aneta Sieniawska / Aleksandra Ska / Łukasz Skąpski / Piotr Skiba / Maria Sowińska / Basia Szczepaniak / Kaśka Szeszycka / Jerzy Szreder / Jan Szubiak / Martyna Szwinta / Mariusz Waras / Franek Warzecha / Andrzej Wasilewski

live PA: Michał Banasik / Jagoda Dukiewicz / Marta Knaflewska

kuratorzy: Mariusz Waras / Andrzej Wasilewski

SZiT – Szkoła Ins Talacji

Sztuka instalacji od przynajmniej trzech dekad bardzo dobrze czuje się w szacownych murach akademii. W ten sposób wychowano już kilka pokoleń adeptów tego specyficznego sposobu aranżowania dowolnych wnętrz galeryjnych. Dzięki historycznej realizacji Jerzego Kosalki do historii przeszła już m.in. WSI czyli wrocławska szydera z tego poczciwego akademizmu. Szczecińska alma mater również może pochwalić się fajną nazwą, która dała tytuł wystawie.

Idea szitowej wystawy mogła powstać tylko w szacownych murach uczelni, pośród utytułowanych artystów i dochodzących zza ścian dźwięków księżycowej sonaty. Świat sztuki uwielbia celebrować swoją nadprodukcję, ale bardzo rzadko robi to w tak otwarty sposób. Choć już w 1978 roku Dick Higgings w liście do Andrzeja Partuma zawarł słowa, które są mimowolnym mottem tej wystawy:

„Chciałbym także zauważyć, że sztuka jest gównem, lecz kwiaty i przednie warzywa rosną dobrze na gównie. Mam nadzieję, że moja sztuka jest także gównem. Idiotą jest ktoś, kto zbiera gówno tylko, a ignoruje kwiaty i warzywa (…).”

Nie mamy pewności co wyrośnie na szitowym zasiewie i kto finalnie pożywi się dorodnymi warzywami i będzie nosił dumnie w butonierce owe kwiaty. Niemniej nie ma dnia, którego by robotnicy sztuki nie spędzili na sianiu, oraniu a przede wszystkim skrupulatnym nawożeniu gleby po której wszyscy stąpamy.

Mikołaj Iwański

Shit – School of Installation

For at least three decades, the art of installation has been doing very well in the respectable walls of the academy. Several generations of adepts of this specific way of arranging gallery interiors have been brought up in this way. Thanks to the historical realization of Jerzy Kosałka, WSI  which is a Wrocław ridicule of this honest academism, made history. Szczecin’s alma mater can also boast such a nice name which gave the title to this exhibition.

The idea of a shitty exhibition could only be created in the respectable walls of the university, among the titled artists and the sounds of the Moonlight sonata coming from behind the walls. The world of art loves to celebrate its overproduction, but very rarely does it in such an open manner. However, in 1978 in a letter to Andrzej Partum, Dick Higgings already included words that are the involuntary motto of this exhibition:

„I would also like to point out that art is shit: but the flowers and excellent vegetables grow well on shit. I hope my art is also shit. An idiot is someone who only collects shit, and ignores flowers and vegetables (…).”

We are not sure what will grow from shitty sowing and who will feed on fine vegetables and proudly put these flowers in the buttonhole. However, there is no day that art workers would not spend on haying, plowing and, above all, scrupulous fertilization of the ground on which we all walk on.

Mikołaj Iwański